הערה: זהו הטיפ השישי שלנו בסדרה. כדי לעיין במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.

כאשר אנו נפגשים עם ממציאים, הם לרוב שואלים, “איזה מידע יהיה עליי לגלות למשרד הפטנטים?” מדובר בגילוי מידע מסוג שונה מזה הנדרש לצורך תיאור אמצאה בבקשת פטנט (ראו טיפ #5). לרוב מתעלמים ממנו עד לשלבי הבחינה המאוחרים של בקשת פטנט בארצות הברית, אך הוא עשוי להיות קריטי גם בשלבי ההכנה הראשונים של בקשת פטנט.

מה פירוש “גילוי מידע”?

על פי חוק הפטנטים האמריקאי, יש לגלות למשרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) את כל המידע “המהותי ללכשירות לפטנט”, המצוי ברשותם של הממציא, המבקשים ונציגיהם. “מהותי ללכשירות לפטנט”, משמעו, שהמידע עשוי להשפיע על הכשירות לפטנט של האמצאה הנתבעת.

כל המידע?

כן! יש לגלות למשרד הפטנטים האמריקאי את כל המידע הידוע או הנחשף במהלך ההכנה והבחינה של בקשת פטנט כחלק מתהליך הבחינה. מבקש הפטנט מודע תכופות למידע כזה עקב חיפושים לבדיקת כשירות לפטנט שערך לפני הגשת הבקשה.

פעמים רבות הממציא כבר ביצע חיפוש בסיסי לגבי הפטנט והספרות המדעית לפני הפגישה הראשונה עם עורך הפטנטים. דבר זה שכיח, בייחוד כשמדובר בממציאים מנוסים, ויש בו כדי לחסוך זמן וכסף בכל הנוגע לקביעה אם האמצאה ראויה להגנת פטנט, ואם הגנה כזו זמינה או נחוצה.

גם אם הממציא ערך חיפוש, עורך הפטנטים ימליץ לרוב לבצע עבור הלקוח חיפוש פורמאלי יותר לגבי ידע מוקדם בטרם ינסח את בקשת הפטנט. דבר זה יאפשר לעורך הפטנטים הן להעריך את הכשירות לפטנט של האמצאה המוצעת, והן להבין טוב יותר כיצד עומדת האמצאה ביחס לידע הקודם בכללותו, וכיצד ניתן להגדיר אותה בתביעות בדרך הטובה ביותר.

איזה מידע יש לגלות?

נדרש גילוי של כל הפרסומים אשר תאריך הפרסום שלהם מקדים את תאריך ההגשה של בקשת הפטנט שלך. זה כולל, לדוגמה, בקשות לפטנט ופטנטים שפורסמו, מאמרים מכתבי עת אקדמיים או מדעיים, וכל החומר הנגיש באינטרנט, לרבות פרסומים אוניברסיטאיים הזמינים מספריית אוניברסיטה בלבד, כולל פרסומים בכל שפה. כאשר מדובר בפרסומים שאינם בשפה האנגלית, יש להמציא למשרד הפטנטים האמריקאי תרגום לאנגלית, מלא או חלקי, בצרוף העתק של הפרסום המקורי.

במקרים מסוימים ידועים לממציא או לעורך הפטנטים פרסומים אחדים אשר כולם מתארים מידע דומה או זהה, והגילוי של כולם נראה מיותר. במקרה כזה, גם אם כל הפרסומים הם מהותיים באשר לכשירות לפטנט, אין צורך לגלות את כולם למשרד הפטנטים האמריקאי, וניתן יהיה לתת הצהרה, המציין כי הפרסומים הם דומים וכי אחד מהם נבחר לשמש גילוי מייצג של כל הפרסומים האלה. עם זאת, חשוב לציין שמדובר לעיתים בניואנסים, ונדרשת שיחה עם עורך הפטנטים שלכם כדי לקבוע איזה מידע להגיש למשרד הפטנטים.

מתי יש לגלות את המידע למשרד הפטנטים האמריקאי?

חובת “גילוי המידע” הינה חובה מתמשכת. מהרגע שמוגשת בקשת פטנט ועד שניתן הפטנט, חלה חובה מתמשכת לעדכן את משרד הפטנטים האמריקאי בכל מידע חדש שנחשף, העשוי להיות “מהותי לכשירות הפטנט”. לדוגמה, אם מוגשת בקשה לפטנט בכמה מדינות, והבחינות המקבילות חושפות מאמרים או פרסומים אחרים שלא היו ידועים למבקש קודם לכן, הוא יידרש לעדכן את משרד הפטנטים האמריקאי במועד. בדרך כלל יש לעשות זאת תוך שלשה חודשים.

היושר הוא המדיניות הטובה ביותר והיחידה!

הערה אחרונה: זיכרו תמיד שהיושר הוא המדיניות הטובה ביותר והיחידה כדי להימנע מהפרה של חובת גילוי המידע. אף שהצורך המתמיד לעדכן את משרד הפטנטים האמריקאי בדבר גילויי מידע נוספים נראה מכביד ויקר, עמידה מלאה בדרישה זו היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שסוגיה זו לא תגרום לבעיות אם הפטנט יגיע בעתיד לכדי התדיינות בבית המשפט.

יש לכם שאלות בנוגע למידע הנ”ל? האם יש נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם? אשמח לשמוע מכם.

 

 

 

 

More Posts You May Find Interesting