הערה: מאמר זה הוא הרביעי בסדרת. כדי לעיין במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.

כל אחד וכל חברה המעוניינים לרשום פטנט חייבים להיזהר מגילוי פומבי מזיק (ראו טיפ של ירמיהו בן-דוד בנושא, כאן). בקשה לפטנט ארעי בארה”ב היא אחת הדרכים להשיג תאריך בכורה לאמצאה בטרם יתבצע גילוי פומבי מכוון, ולהגן מפני נזק אפשרי העלול לנבוע מגילוי פומבי בלתי מכוון. קל להגיש בקשה לפטנט ארעי; היא כרוכה בעלות כספית נמוכה ובדרישות רשמיות מעטות. בניגוד לבקשות אחרות לפטנטים, בבקשה לפטנט ארעי אין אפילו צורך בתביעות!

אם הנך עורך פטנטים, או אם בילית פעם יותר מעשר דקות בדיון ביחד אתנו בהגנה על אמצאה, תגובתך הטבעית ל”יתרון” של חוסר צורך בתביעות, תהיה קרוב לוודאי: “סליחה? לא צריך תביעות?”

למה להגיב ככה?

הואיל ועיקר הפטנט הוא התביעות — הפסקאות הממוספרות שמופיעות בסוף הפטנט ומגדירות את הגבולות של זכות הקניין המוענקת. כל דבר אחר בפטנט אמור לתמוך בתביעות, וכמעט כל דבר בחוק הפטנטים סובב סביב התביעות.

לדוגמה, סטאטוס של “ממציא”, ולכן גם בעלות על אמצאתה, קשור באופן ישיר לאמצאה כפי שהיא מוגדרת בתביעות. בלי תביעה כלשהי, הבקשה לפטנט אינה אלא עוד נייר שמתאר את האמצאה, נטול מיקוד או כיוון. ייתכן שאתם חושבים: “החוק אינו דורש לכלול תביעות בבקשה לפטנט ארעי, מה עוד שבקשה לפטנט ארעי ממילא לא תיבחן, ולכן מדוע זה משנה שאין בה תביעות?”

זה משנה מאד. המטרה של בקשה לפטנט ארעי היא לקבוע תאריך בכורה למשפחת הפטנטים שלכם, ולכן, בהיעדר תביעות, היקף זכויות הבכורה שתיקבענה בתאריך הבכורה אינו ברור ואינו מוגדר. בפועל, המשמעות היא שכל הבקשות לפטנט והזכויות שלכם בעתיד תהיינה חשופות לתקיפה על ידי בוחן הפטנטים או בהתדיינות בבית המשפט. זו הסיבה לקיומה של דרישה לכלול לפחות תביעה אחת בבקשות לפטנט ברחבי העולם, וזו הסיבה שיש לכלול לפחות תביעה אחת בבקשה לפטנט ארעי,  גם אם החוק בארה”ב אינו דורש זאת.

ולכן הטיפ הזה פשוט מאד: יש לכלול תביעות בבקשות לפטנטים ארעיים!

כמו כן, אתם תיווכחו לדעת שהצורך לנסח תביעות בבקשה לפטנט ארעי יעורר בכם שאלות בסיסיות: מהי האמצאה שלי? מהו המרחב הטכנולוגי שאני רוצה להשיג בפטנט הזה? ולכן איזה מידע עליי לכלול בבקשה לפטנט כדי לתמוך בתביעות (כלומר, אני יודע מה היעד שלי, אך האם יש לי את כל הידע שאני זקוק לו כדי להשיג אותו?) מי הם הממציאים? מי הוא למעשה בעל האמצאה?

ישנם אמנם מקרים שבהם מגישים בקשה לפטנט ארעי כאמצעי חרום: היכולת להגיש בקשה של הרגע האחרון לפני שתצא הודעה לעיתונות, או לפני מצגת ופרסום היא זו שבין היתר מקנה לבקשה לפטנט ארעי את ערכה. לעתים, פשוט אין זמן לעשות יותר מאשר לעיין במהירות בחומר שעומד בפני גילוי פומבי, למלא את הטפסים הנדרשים ולהגיש בקשה לפטנט ארעי שאינה מכילה יותר חומר מכפי שעומדים לגלות. אבל ברגע שחלפה הדחיפות, יהיה נכון להגיש בקשת המשך שכוללת לפחות תביעה אחת.

ולכן, אל תניחו להיעדר דרישה רשמית לתביעות לשטות בכם: הפרקטיקה הנכונה היא שבקשה לפטנט ארעי תכלול תביעות כמו בקשה לפטנט מכל סוג אחר. האמצאות שלכם חשובות מכדי שתנהגו אחרת.

יש לכם שאלות על המידע הכלול כאן? האם יש נושאים אחרים שהייתם רוצים לשמוע עליהם? תכתבו אל!

 

More Posts You May Find Interesting