הערה: מאמר זה הוא השמיני בסדרה על קניין רוחני לחברות סטרט-אפ. כדי לצפות במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.

מהי זכות בכורה? בטיפ 7#, בסוף המאמר, הזכרנו את זכות הבכורה. זכות זו משמעה שכל מי שמגיש את בקשת הפטנט הראשונה לאמצאה מסוימת, כמעט בכל מדינה בעולם, בתאריך מסוים, רשאי לתבוע את תאריך ההגשה הזה כמעט בכל מדינה אחרת בעולם, גם אם יגיש את בקשתו עד שנה לאחר תאריך ההגשה הראשוני. זכות זו הינה בהתאם לאמנת פריז להגנה על קניין תעשייתי. מידע על אודות האמנה ניתן למצוא כאן.

כיצד מקנה לי בקשתי ‘זכויות בכורה’? הדבר יקרה באופן אוטומטי, כל עוד משרד הפטנטים שבו הגשתם את בקשתכם נמצא באחת מ-177 המדינות החברות ב’אמנת פריז’ (ז.א. כמעט כל מדינה בעולם חברה בה, לרבות ישראל).

כיצד פועלת “אמנת פריז”?

א. בתוך 12 חודשים מהתאריך שבו הגשתם את בקשתכם הראשונה תוכלו להגיש בקשה נוספת לאותה אמצאה, באחת או יותר מהמדינות האחרות (המדינות “הנוספות”).

ב. הן המדינה שבה הגשתם את הבקשה הראשונה והן המדינות הנוספות חייבות להיות חברות באמנת פריז.

ג. תאור האמצאה בבקשות במדינות הנוספות חייב להיות זהה באופן מהותי לתאור האמצאה שבבקשתכם הראשונה.

ד. ניתן לדרוש תביעת בכורה לאמצאה מסוימת רק על סמך בקשת פטנט ראשונה יחידה. לדוגמה: אם הגשתם בקשה ראשונה בישראל ב-1 בינואר, 2017, לאחר מכן הגשתם בקשה נוספת בארה”ב ב-1 בינואר, 2018, שבה תבעתם זכות בכורה על סמך הבקשה בישראל, ולאחר מכן תגישו בקשה נוספת באוסטרליה ב-1 בינואר, 2019, שבה תתבעו בכורה על סמך הבקשה בארה”ב, התביעה השנייה לזכות הבכורה מהבקשה המאוחרת לא תהיה תקפה.

כיצד מסייעת תביעת בכורה בפועל?

(i)  היא מאפשרת לכם להגיש בקשת פטנט ברוב המדינות, עד שנה לאחר התאריך שבו הגשתם את בקשתכם הראשונה, ולזכות בתאריך הגשה מוקדם יותר מזה של כל אחד אחר שהגיש בקשה במדינות הללו לפני תאריך ההגשה שלכם בהן, כל עוד האחרים הגישו את בקשתם לאחר תאריך הבכורה שלכם.

נבחן כעת את סדרת האירועים הבאים:

א.         1 ביוני, 2017 – הגשתם בארה”ב את בקשתכם הראשונה (בכורה).

ב.         1 באוגוסט, 2017 – חברה סינית הגישה בקשה לאותה אמצאה בסין.

ג.          1 ביוני, 2018 – תגישו בסין בקשה התובעת זכות בכורה על בסיס בקשתכם בארה”ב.

אם האמצאה כשירה לפטנט בסין, הפטנט עליה יהיה שייך לכם, חרף העובדה שבקשתכם הוגשה למעשה 11 חודשים לאחר בקשתה של החברה הסינית. זה כוחה של זכות הבכורה!

(ii) יתרון נוסף של זכות הבכורה נוגע לפרסום קודם ולידע קודם (ראו טיפ מס’ 2 על פרסום וטיפ מס’ 5 על חיפוש פטנטים). הבדיקה לכשירות אמצאתכם לפטנט תלויה בקיומו (או אי קיומו) של מידע אודות אמצאתכם או אמצאות דומות לפני התאריך שבו הגשתם את בקשת הפטנט שלכם.

התוצאה של הגשת בקשה יחידה לפטנט המקנה זכות בכורה שניתנת לתביעה כמעט בכל מדינה בעולם, היא גם עצירת השעון בכל הנוגע לפרסום וידע קודם אפשרי אחר.

לדוגמה, אם תגישו את בקשת הפטנט הראשונה שלכם ב-14 בפברואר, 2018, ולאחר מכן תגישו בקשות במדינות נוספות עד 14 בפברואר, 2019 בתביעה של זכות בכורה על סמך בקשתכם הראשונה, פרסומים של אמצאתכם או של אמצאות דומות, בין אם נעשו על ידכם או על ידי אחרים, לא יילקחו בחשבון על ידי משרדי הפטנטים במדינות הנוספות כדי לדחות את בקשתכם בגין ידע קודם.

בעצם, עצרתם את השעון! ואין זה דבר של מה בכך!

יש לכם שאלות בנוגע למידע הנ”ל? האם יש נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם? אשמח לשמוע מכם!

ספרו לי!

More Posts You May Find Interesting