הערה: מאמר זה הוא השני בסדרת מאמרים לחברות סטארט-אפ העוסקת כדי לעיין במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.

גילוי פומבי

מהו גילוי פומבי? מדובר בגילוי מידע לצד שלישי שאינו חייב לשמור על סודיות המידע. דבר זה עשוי להתרחש כאשר מעלים מידע בפייסבוק®, בטוויטר®, בלינקדאין® או באמצעות רשתות חברתיות אחרות, בהשקת קמפיין לגיוס כספים כמוKickstarter® , או מסירת מידע באתרי אינטרנט בכל צורה שהיא. גילוי פומבי עשוי להתרחש גם כששולחים מידע לספקי שירות פוטנציאליים כדי לקבל הערכת עלויות, וכדומה.

מדוע זה חשוב? מידע הוא כוח. מסירת מידע למישהו שעלול לנצלאותו לתועלתו, משמעותה לתת לו את המידע במתנה. ממש ככה. הדבר גם עלול לגרום לכך שלא תוכלו לרשום פטנט עבור האמצאה שחשפת בדרך זו, אלא אם כן הוגשה בקשה מפורטת לפטנט לפני החשיפה בפומבי. לכלל זה יש חריג בארה”ב שמעניק תקופת חסד מוגבלת לשנה אחת לאחר תאריך הגילוי הפומבי, שבמהלכה ניתן עדיין להגיש בקשה לפטנט מבלי שנגרם נזק מהגילוי.

מתי אפשר לגלות בפומבי מידע הקשור להמצאה? כדי לא לסכן את יכולתכם להגן על המצאתכם, כל גילוי צריך להתבצע רק לאחר שהוגשה בקשת פטנט ראשונה שנוסחה בצורה מלאה וזאת כדי לבסס זכות בכורה על פי אמנת פריס. גם אז, אם לוקחים בחשבון שידע הוא כוח, ובקשה לפטנט אינה מעניקה זכות להגיש תביעה משפטית נגד מפר (דבר שניתן לעשותו רק לאחר שהפטנט נרשם), עליכם לנקוט זהירות באופן גילוי המידע.

שאלה ותשובה נוספות של JMB:

שאלה: מדוע אתם מציינים שבקשה לפטנט שנוסחה “בצורה מלאה”? שמעתי שניתן להגיש בקשה ארעית (Provisional application) למשרד הפטנטים של ארה”ב ושהיא מעניקה “זכות בכורה”. אם כן, מדוע איני יכול להגיש לבד באינטרנט בקשה ארעית שכתבתי בעצמי?

תשובה: אתה כמובן  רשאי לכתוב ולהגיש בקשה ארעית משלך, אבל מדובר ברעיון גרוע. הסיבה שיש צורך בבקשה לפטנט שנוסחה בצורה מלאה היא ששווי זכות הבכורה שלך תלויה בתוכן של הבקשה הראשונה. אם אתה עושה טעויות ומשמיט מאפיינים חשובים (או מנסה לתאר אותם בדרך שאינה קבילה על פי החוק והכללים הרלוונטיים החלים על מה שצריך להיכלל בבקשה לפטנט) אין אפשרות לתקנם. לפיכך, אם תגיש בקשה ראשונה שלא נוסחה על ידי עורך פטנטים (שקרוב לוודאי לא תהיה מפורטת דיה או נאותה), ואחר כך תגלה בפומבי את המצאתך, אתה עלול לאבד את היכולת להגן בפטנט על המצאתך.

הערה חשובה: גם אם בקשתך מנוסחת בצורה מלאה, עדיין אסור לך לגלות הרחבה של הרעיון שלך מבלי שהגשת תחילה בקשה חדשה בגינה, משום שמעצם ההגדרה, היא לא נכללה בבקשתך המקורית.

האם יש שאלות לגבי המידע הנ”ל? האם יש נושאים נוספים שמעניינים אותך? אז תודיע/י לי!.

More Posts You May Find Interesting