הערה: מאמר זה הוא השביעי בסדרה על קניין רוחני לחברות סטרט-אפ. כדי לצפות במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.

מה ההבדל בין בקשה תלויה ועומדת לבין רישום פטנט? אם המעמד של אמצאתכם הוא ‘בקשה תלויה ועומדת’, פרוש הדבר שהגשתם בקשת פטנט בנוגע אליה. ‘פטנט רשום’ משמעו שבקשתכם נבחנה על ידי משרד הפטנטים של המדינה בה הגשתם את הבקשה, וכי עמדתם בכל הדרישות לרישום הפטנט, ומשרד הפטנטים פרסם את מתן הפטנט. ראו טיפ 6# למידע נוסף אודות המעמד של ” פטנט רשום”.

אם החלטתם למשוך את בקשת הפטנט שלכם, או אם משרד הפטנטים דחה את בקשתכם ולא עמדתם בדרישות הרשמיות, כי אז בסופו של דבר ‘תפקע’ או ‘תיזנח’ בקשת הפטנט, ואמצאתכם לא תהיה עוד במעמד של בקשה תלויה ועומדת.

מדוע חשוב לקדם את הבקשה לכדי רישום?  פטנט רשום, לעומת בקשה תלויה ועומדת, מעניק לכם את כל הזכויות של קניין הרשום על שמכם. עם זאת, על מנת לקבל זכויות פטנט עליכם להגיש בקשה, ובקשה בלבד אין פירושה שכבר קיבלתם את המבוקש (או שבהכרח תקבלו אותו).

אז אם ‘בקשה תלויה ועומדת’ אינה נותנת לי דבר, מדוע היא כה חשובה? מעמד של בקשה תלויה ועומדת חשוב מאד, מפני שהוא מהווה את הודעתכם לציבור שהגשתם בקשת פטנט לאמצאתכם, ולאחר שתקבלו פטנט תוכלו לאכוף את זכויות הפטנט שלכם כנגד מפרי הפטנט. במקרים רבים יהיה בכך די כדי להרתיע מתחרה פוטנציאלי מלהעתיק את אמצאתכם. מעמד כזה גם מהווה הודעה למשקיע פוטנציאלי (ולשותפים אפשריים אחרים שעלולים להיות אפילו מפרי הפטנט בפוטנציאל) שאתם מתייחסים לזכויות הקניין הרוחני שלכם ברצינות.

שאלת בונוס: “אם אני מבין נכון, בקשה תלויה ועומדת אינה זהה לפטנט רשום, ואוכל לקבל את רישום הפטנט רק אם בקשתי תעמוד בדרישות של משרד הפטנטים. אם כך, האם לא עדיף להמתין עד שהפטנט שלי יירשם לפני שאמשיך לקדם את האמצאה באופן מסחרי?”

תשובה: זו שאלה הגיונית. נכון שבקשה לפטנט אינה ניתנת לאכיפה כנגד מאן דהוא המשתמש באמצאתכם, ושאין ערבות לכך שלבסוף תקבלו פטנט. עם זאת, ברוב המקרים, אם תמתינו למתן הפטנט, אתם עלולים לעכב את ההשקה העסקית שלכם בשנים אחדות, ואולי אף להחמיץ את סיכוייכם להצלחה עסקית. עדיף בדרך כלל להגיש את הבקשה הראשונית כדי לבסס את זכות הבכורה שלכם, ולאחר מכן להשיק את עסקכם או את הפרויקט הנסוב מסביב לאמצאתכם.

האם יש לכם שאלות בנוגע למידע הנ”ל? האם יש נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם? אשמח לשמוע מכם!

ספרו לי!

More Posts You May Find Interesting