הערה: מאמר זה הוא השלישי בסדרת מאמרים לחברות סטארט-אפ העוסקת כדי לעיין במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.

הסכם סודיות

מהו הסכם סודיות? הסכם סודיות, שידוע גם כהסכם אי גילוי או NDA, הוא הסכם שנחתם על ידי אדם שמעוניין לקבל מידע סודי, לדוגמה, יזם.

מדוע הסכם כזה חשוב? בכל פעם שאתם רוצים לגלות מידע סודי למישהו אחר, לדוגמה, לספק, למעצב או לשותף פוטנציאלי, חתימתם על הסכם סודיות מחייבת אותם לשמור על סודיות המידע, והגילוי שלכם אינו נחשב לגילוי פומבי של מידע כאמור. באופן תיאורטי, הסכם כזה מספק לכם הגנה מוגבלת, אפילו לפני שהגשתם בקשה ראשונה לפטנט. בשל חשיבותו של ההסכם, והעובדה שכל מקרה הוא ספציפי, הסכם סודיות צריך להיות מנוסח על ידי עורך דין בעל ניסיון בענייני קניין רוחני. לא רצוי להשתמש בתבנית קבועה של הסכם סודיות שמורידים מהאינטרנט.

מתי עליי להשתמש בהסכם סודיות? יש להשתמש בו לפני גילוי של מידע חסוי לצד שלישי שאינו נדרש לשמור על סודיות המידע שלכם.

ואולם, באופן מעשי, לא רצוי להסתמך על הסכם סודיות לפני שמגישים בקשה ראשונה לפטנט. אם האדם שקיבל את המידע יפר את הסכם הסודיות שעליו חתם, בעליו של המידע הסודי יהיה זכאי לתבוע ממנו פיצויים בלבד. ואולם, ברוב המקרים גם גילוי פומבי שמהווה הפרה של הסכם סודיות עדיין יגרום לכך שלא ניתן יהיה לקבל פטנט אם לא הוגשה קודם לכן לגילוי המידע הסודי לצד שלישי.

שאלה ותשובה נוספות של JMB:

שאלה: לפעמים יש תחושה שאין ברירה. אתה לא יכול להגיש בקשה לפטנט, אבל גם לא להסתמך על הסכם סודיות. אז מה ניתן לעשות?

תשובה: ‘אין ברירה’ משמעו בדרך כלל אחד ממצבים אחדים: (i) אין כסף לשלם עבור בקשה  לפטנט שנוסחה כנדרש, באופן מלא, מפורט ובהתאם לכללים, ועליכם לגלות את ההמצאה למשקיע אפשרי; (ii) יש לכם את הכסף, אך אתם לא רוצים להשקיע אותו עד שתקבלו משוב מאחרים בשוק שהרעיון שלכם טוב; (iii) אינכם יודעים כיצד לבנות את המצאתכם, ואתם זקוקים לייעוץ מאיש מקצוע כדי שיעזור לכם.

אם הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות לפני שאתם יכולים או רוצים להגיש בקשה לפטנט הוא להסתמך על הסכם סודיות, נסו לוודא שהאדם שלו אתם עומדים לגלות את סודותיכם הוא מישהו שהייתם בוטחים בו גם על סמך המילה שלו (אבל הוא עדיין צריך לחתום על הסכם סודיות). אם אין מישהו זמין כזה, נסו לקבל המלצה מאדם שאתם בוטחים בהמלצתו לגבי המהימנות והאמינות של הממציא הפוטנציאלי, המהנדס או חברת העיצוב שעמם אתם מתכוונים לדבר.

האם יש שאלות לגבי המידע הנ”ל? האם יש נושאים נוספים שמעניינים אותך? אז תודיע/י לי!.

More Posts You May Find Interesting